Historisk kuriosa

Vår historia börjar med att Sällskapet Trädgårdsamatörerna bildas den 8 mars 1938 i Stockholm. Programförklaring:

Meningen är att medlemmarna i vår blivande förening skola få tillfälle att under kordiala former utbyta rön och erfarenheter om t.ex. Hur och var olika växter går till, vilken jord de behöva, med flera praktiska och estetiska frågor.

Källa: Jubileumsskriften 2013.

Hälsingekretsen bildas

Den 21 september 1997 bildas Hälsingekretsen. Om det har Inger Karlsson skrivit så initierat i Blombladet.

En trädgårdsamatör är stolt över att visa sin trädgård för andra likasinnade. Inte för att glänsa eller vara märkvärdig utan för att få dela med sig av kunskap.

Bild till vänster: Ingvar, som är vår hedersmedlem, är den som hade idén att vi skulle starta en krets i Hälsingland. Han startade Hälsingekretsen tillsammans med Inger Karlsson. Ingvar lärde oss odla Treblad (Trillium), Tandrot, Meconopsis och en mängd ovanliga härdiga bra växter. Han tog oss med på resa till Zetas och hans vänner i Stockholmskretsen där han delade ut plant till oss alla.

Bild till höger: En av Hälsingekretsens allra första resor gick till Nils i Kovland som odlar allt i sand.

Och så lite om TrädgårdsAmatören

Vi har fått låna Kerste Faxeus samling av Trädgårdsamatören, hennes far var medlem sedan 1938 och Kerste har sen fortsatt och är fortfarande medlem.

I de här gamla tidningarna finns mycket tänkvärt och mycket som fortfarande gäller, men det var en annan tid. Till exempel var bara en av styrelsemedlemmarna kvinna de första åren, redaktören fru Gunnel Nyblom-Holmberg. Hon var känd författare av trädgårdsböcker och skrev i flera tidningar. Hon var hemmansägare från Bergsjö men bodde då i Rönninge.

Titlar hade alla i tidningen, t.ex. Emma Lundberg trädgårdskonstnären som hade en fantastisk trädgård kallades för Disponenten och fru Nils Lundberg!