Start

Välkommen till Hälsingekretsen

En trädgårdsamatör sysslar mest med odling för ögat och det som ger oss stimulans, spänning och massor av trädgårdsnjutning. Vi är odlare på alla kunskapsnivåer.

STA:s målsättning är:

  • Att sammanföra trädgårdsintresserade personer
  • Att sprida kunskaper om växter och odlingsteknik med inriktning på perenner, buskar och träd.
  • Att öka växtspridning bland medlemmar.
  • Att stimulera och öka intresset för varierande och artrikare trädgårdar.

Vi finns även på Facebook

Bli medlem

Klicka här eller på bilden ovan för medlemsskap i Hälsingekretsen.